SEO Checklist

SEO Checklist je přehled nejdůležitějších onpage faktorů, které mají vliv na hodnocení internetových stránek ze strany vyhledávačů (a který byl formulován 5.2.2015).

Tento materiál slouží pro rychlou kontrolu webu. Pro dlouhodobou online strategii není tento materiál dostatečně podrobný.

Jednotlivé body jsou označeny jako pozitivním či negativním a neutrálním stupněm, aby byl zřejmý jejich význam. Popsaná míra vlivu jednotlivých aspektů vychází z dlouhodobých zkušeností a dostupných informací.

Klíčová slova

ProblémPopisVáha
1Klíčová fráze má svou stránkuKaždá (důležitá) klíčová fráze musí mít svou optimalizovanou vstupní stránku. A z opačného pohledu – každá stránka má mít svou klíčovou frázi (jedno téma).3
2Klíčová fráze v doméněIdeální je mít klíčovou frázi obsaženou v doméně, na vyhledavače to má velký vliv. Je to samozřejmě možné u specifických služeb/webů/firem.3
3Klíčová slova v URLPokud není klíčové slovo v doméně, mělo by být alespoň v URL. Ideální adresa zahrnuje název článku, tím sděluje téma stránky, koresponduje s titulkem a je „hezká“. Optimální URL článku: www.clanky.com/nazev-clanku.php, méně vhodná URL: www.clanky.com/clanek.php?id_clanku=1974. Nejen vyhledávače lépe určí téma stránky, uživatel se může lépe orientovat.3
4Klíčová slova v <title> taguTitle je jedno z nejdůležitějších umístění pro klíčová slova. Ve výsledcích vyhledávání je využíván jako název stránky. Největší sílu mají titulky, které začínají klíčovými frázemi. Ideální délka je kolem 6-7 slov. Klíčové slov nejlépe umístit na začátek.3
5Klíčová slova v anchor textuOdkazy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality webu a přítomnost klíčových frází v anchor textu odkazu je rozhodující pro určení obsahu cílové stránky. Platí to jak pro odkazy externí, tak pro interní prolinkování. Anchor text vyjadřuje, co si o obsahu stránky myslí ten, kdo odkazuje.3
6Klíčová slova v nadpisech <h1>, <h2> atd.Nadpisy <h1>, <h2> a další jsou důležitým prvkem stránky. Zaprvé přenáší na čtenáře informaci o obsahu jednotlivých stránek. Zadruhé podle nich vyhledavače mapují strukturu obsahu celého webu. Musí obsahovat klíčová slova jednotlivých stránek.3
7Long tail klíčové frázeNeoptimalizujte stránky jen na obecné (a hodně konkurenční) klíčové fráze. Mějte na paměti delší a konkrétní (long tail) klíčové fráze, které se vztahují dané službě/produktu/obsahu stránky.3
8Meta description a klíčová slovaMeta description (popis) slouží především k oslovení uživatelů. Není rozhodující pro pozicování, ale má moc přesvědčit uživatele, aby na váš odkaz klikl. Každá stránka by měla mít unikátní popis o délce do 155 znaků (včetně mezer) a přítomnost klíčových frází dává signál o obsahu stránky.2
9Klíčová slova na začátku dokumentuKlíčová slova je dobré umísťovat co nejblíže začátku dokumentu. Nemusí to být vždy všechno v první odstavci, ale ideální je přítomnost mezi prvními 100 slovy.2
10Klíčová slova v <Alt> značekRoboti neumí číst obrázky. Jejich obsah odhadují dle kontextu, ve kterém jsou zasazeni, a hlavně podle alternativního textu <alt>. Tento popisek by měl obsahovat také klíčové fráze. Je to důležité pro hledání obrázků uživatelem, určování obsahu robotem a též pro optimalizaci pro zrakově postižené.2
11Pořadí slov v klíčové fráziFráze s přesnou shodou (stejném pořadí slov, které uživatel hledá) mají lepší efekt, než fráze s odlišným pořadím stejných slov.2
12PřeoptimalizaceVyvarovat se nadměrnému používání stejných klíčových frází. 3-7% pro hlavní klíčová slova a 1-2% pro vedlejší je ideální množství. Hustota větší než 10% je nepřirozená a článek bude zřejmě vyhodnocen jako podezřelý. Lepší jsou synonyma, nebo opisné tvary. Nadměrná koncentrace vede k postihu ze strany vyhledávačů.-3

Obsah

ProblémPopisVliv
13Frekvence změn obsahuPřidávání nového obsahu, stejně jako aktualizace původního mají pozitivní vliv na hodnocení stránek i na oblíbenost u čtenářů.3
14Unikátní obsahKaždá stránky by měla mít vlastní unikátní obsah, nejen ve vztahu k ostatním v rámci vašeho webu, ale také ve vztahu k cizím stránkám na internetu. Unikátní a zajímavý obsah zvyšuje šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání a tím na získání nových návštěvníků.3
15Stránka s jasným tématemJe důležité, aby každá stránka měla své téma. To koresponduje s klíčovými frázemi. Více témat by mohlo být matoucí pro uživatele i vyhledávače.3
16Zvýraznění důležitého obsahuZvýrazněný text je považován za důležitější. Pokud jsou tučně <strong> nebo kurzívou <i> označeny části s klíčovými fráze, může být obsah vyhodnocen jako relevantnější k danému tématu. Podobně funguje také použití číslovaného nebo odrážkového seznamu.2
17Stránka s kontaktyGoogle má rád weby, které obsahují stránku s kontaktními údaji. Chcete-li být důvěryhodní, pracujte s kontakty.1
18Podcasty a videa na stráncePodcasty a videa jsou stále více populární, jejich přítomnost na stránce zvyšuje atraktivitu a tedy i hodnocení. Nemá přímý vliv na pozice, ale může ovlivnit sdílenost stránek a tedy přirozený linkbuilding.1
19Stránky pouze s obrázkyStránky tvořené pouze obrázky nejsou z hlediska SEO optimální. Vyhledávače nejsou schopni správně číst obsah a tím může utrpět hodnocení stránky. Stránka by měla mít kromě nadpisu alespoň krátký odstavec textu, který bude shrnovat celý obsah. Jednotlivé obrázky by měl měly mít doprovodný komentář.-1
20Různý obsah různým uživatelůmS odlišování obsahu dle IP adresy, typu prohlížeče apod. je  třeba zacházet velmi opatrně. Je-li to užitečné pro uživatele (obsah se vztahem k lokalitě), je to v pořádku. Nesprávné nastavení ovšem může být považováno za zakázanou techniku.-2
21Duplicitní obsahMáte-li stejný obsah na více stránkách na webu, nebo je-li obsah kopírovaný odjinud, web může být považován uměle vytvořený kvůli odkazům a optimalizaci. Pokud není možné duplicity odstranit, pracujte s tagem canonical.-3
22Nelegální obsahPoužívání obsahu chráněného autorskými právy jiných lidí bez jejich svolení, nebo obsahu, který porušuje ostatní zákony, vás může zcela vyloučit z vyhledávání. Vyhledavač sám autorství posoudit neumí, ale reaguje na oznámení ze strany uživatelů.-3
23Skrytý obsahUživatelé a vyhledávače mají rozdílné možnosti přístupu k obsahu. Pokud jedni vidí něco jiného než druzí, jedná se o skrývání obsahu. Je to nejhorší forma zakázaných technik a jako taková je trestána.-3

Odkazy

ProblémPopisVliv
24Odkazy z kvalitního webuWeby, které odkazují na váš web, by měly mít dobrou kvalitu a především bezpečné sousedství. Prolinkování s kvalitními weby a partnerství s nimi má velký vliv na vašeho hodnocení.3
25Odkazy z podobných stránekOdkazy na váš web by měly pocházet z tematicky souvisejících webů/stránek. Pokud zaměření odkazujících stránek nijak nesouvisí s vašimi, vyhledávače to mohou posuzovat jako snahu o nedovolené ovlivňování výsledků a trestat vás.3
26Odkazy na kvalitní stránkyOdkazovat na kvalitní stránky se souvisejícím odkazem též pomáhá hodnocení vašeho webu.1
27Obrázky místo textových odkazůPoužití obrázků místo textových odkazů není optimální. Pokud není vyplněn <alt> a není použit jiný způsob jak sdělit vyhledávači obsah odkazu, vyhledavače se nemohou orientovat ve struktuře obsahu. Je třeba najít technické řešení, které dá odkazům textovou podobu, pokud je zobrazení obrázků vypnuté.-1
28Počet odchozích odkazůNa 1 stránce by nemělo být více než 100 odchozích odkazů, interních i externích dohromady. Existují výjimky, kdy to obsah vyžaduje, např. seznam kontaktů s odkazy na pobočky, ale u běžných stránek není důvod tento počet překračovat, protože se taková stránka stejně stává pro uživatele nepřehlednou.-1
29Odkazy ze špatných stránekPokud na vás odkazuje web, který je na stejném serveru s nelegálním nebo erotickým obsahem, projeví se to negativně i na vašem hodnocení. V dnešní době jsou už nebezpečné i odkazové farmy a nekvalitní katalogy.-1
30Odkazy na špatné stránkyStejně jako škodí odkazy ze špatných stránek na vaše, pokud odkazujete vy na špatné stránky, můžete být poškozeni. Je třeba pravidelně hlídat stav stránek, na které odkazujete.-1
31Nefunkční odkazyPřítomnost nefunkčních odkazů (broken links) je indikátor špatné kvality webu. Čím větší množství jich je, tím méně kvalitní a aktuální web je.-2
32Cross-linkingCross-linking nastává, když odkaz z webu A vedena stránky B, odtud na web C a pak znovu na stránky A (uzavřený kruh). Toto vzájemné odkazovány je velmi ošemetné. Při správném použití může být funkční a užitečné, ale velmi snadno se stane nebezpečné. Doporučujeme nepoužívat.-3
33Nadměrné množství partnerských odkazů (affiliate)Partnerské odkazy samy o sobě nejsou hrozba, ovšem jejich počet musí být přirozený. Nadměrné množství už vytváří dojem odkazové farmy. Google je skutečně nemá rád.-3
34Odkazy na stránky s nelegálním obsahemStejně jako zveřejnění nelegálního obsahu, odkazování na obsah v konfliktu se zákonem je velice rizikové.-3
35Odkazy ze stránek s nelegálním obsahemStejně odkaz na nelegální obsah, příchozí link ze stránek s protizákonným obsahem je nebezpečný.-3
36Odkazy a doményVelké množství kvalitních odkazů z velkého množství kvalitních domén je důkazem kvality (popularity) webu. Ovšem mnoho odkazů z malého množství domén je nepřirozené a tím podezřelé.-3

Technické faktory

ProblémPopisVliv
37Existence mapy stránekWeb by měl mít mapu stránek sitemap.xml. Mapa je obvykle umístěna v kořenovém adresáři www.doména.cz/sitemap.xml a může být rozdělena do více souborů. Jejím cílem je umožnit vyhledávačům zmapovat snadno celý web. Je vhodné maximálně využít všechny možnosti nastavení, i nepovinné parametry jako je priorita či datum poslední změny.3
38Priorita stránky v mapěMapa stránek umožňuje určit prioritu jednotlivým stránkám. Stránky s vyšší prioritou budou přirozeně brány jako důležitější.3
39Přístupnost webu a indexaceWeb musí být přístupný s povolenou indexací. Pokud je během vývoje indexace zakázána, nebo některé stránky nemají odkaz, který by přivedl návštěvníky, znemožní to přístup vyhledávačům a to ohrozí pozice stránek ve výsledcích hledání.3
40Správná informační architekturaGoogle má rád kvalitní a srozumitelnou informační architekturu. Lépe hodnotí stránky, které jsou správně řešeny z hlediska struktury obsahu.3
41Optimální délka URLOptimální délka URL je do 75 znaků. Má to především vliv na správné zobrazení ve výsledcích vyhledávání, v externích odkazech a na sociálních sítích. Souvisí to s čitelností pro koncového uživatele.1
42Pomlčky v URL adresáchPři tvorbě URL je ideální pro spojování slov používat pomlčku „-„. Např. www.domena.cz/nazev-clanku. Pro vyhledávače je to nejlépe čitelný způsob. Nepřijatelná je mezera.1
43<Refresh> MetatagMetatag <Refresh> je jeden způsob, jak přesměrovat návštěvníky ze stránky na druhou. V dnešní době je to považováno za neetickou praxi a je lepší použít přesměrování 301 nebo 302.-1
44Hlavní obsah a navigace na JavaScriptuHlavní obsah a navigace webu by neměly být závislí na JavaSriptu. Funkčnost a přehlednost stránek by měla být zachována i při vypnutém skriptování. Jinak uživatelé, ani vyhledávače nebudou mít přístup k obsahu.-1
45Nadbytek JavaScriptuJavaScript je běžnou součástí webů a sám o sobě není škodlivý. Pokud se vyskytuje na stránkách v nadměrné míře, zpomaluje to načítání stránek a to odrazuje jak uživatele, tak vyhledávače.-1
46Rychlost načítání stránekKaždá stránka by se měla načíst do 4 sekund. Pokud načítání probíhá déle, hrozí, že vyhledávač i návštěvník přestanou mít o stránku zájem a odejdou.-1
47Vícenásobné přesměrováníPřesměrování většinou není nutné kombinovat. Řetěz více přesměrování značí, že na webu je prostor ke zlepšení.-1
48Chyby v HTML a špatná validace W3CVyhledávače nechtějí špatně navržené a kódované stránky. Chaotický kódu nebo chyby mohou významně ovlivnit hodnocení. Kontrolu lze provádět kontrolou validace W3C.-2
49Rámy (Frames)Používání rámů (Frames) není dobré pro SEO. Vyhněte se jeho používání.-2
50Špatné přesměrování 301301 by mělo být použito, pokud uskutečněná změna má trvalou platnost, např. při nahrazení staré stránky/URL za novou, nebo při výskytu duplicitního obsahu na dvou různých adresách.  Nesprávná práce s přesměrováním může být považována za black-hat techniku.-2
51Špatné přesměrování 302302 by mělo být použito, pokud přesměrování má dočasnou platnost, např. při úpravě/budování obsahu. Vyhledávač tak pochopí, že původní stránku nemá odstraňovat z indexu. Nesprávná práce s přesměrováním může být považována za black-hat techniku.-2
52FlashPokud stránka obsahuje prvky Flash s textem, měl by být tento obsah dostupný i po vypnutí Flash. Jinak k němu nebudou mít vyhledávače přístup a nemohou ho indexovat. Rozdíly v tom, co vidí uživatel a vyhledávač mohou být vyhodnoceny jako zakázaná technika.-3
53Průchozí stránkyVytvoření stránek, které mají přitáhnout pozornost a okamžitě přesměrovat uživatele na jinou stránku, je zakázáno a může mít za důsledek odstranění webu z vyhledávání.-3
54Různé adresy homepageVětšinou existuje více variant domácí stránky (http://domena.cz, http://www.domena.cz, http://www.domena.cz/ a další). Všechny varianty by měly být přesměrovány na vybranou hlavní adresu. Pokud tomu tak není, vznikají duplicitní stránky a postih. Duplicity HTTP a HTTPS mohou způsobit duplicitu celého webu nebo větších částí.-3